ANDI.lv - форум

ANDI.lv - форум (http://forum.andi.lv/index.php)
-   1С для Микропредприятия (http://forum.andi.lv/forumdisplay.php?f=68)
-   -   Вышел релиз программы "1С: Mikrouzņēmums 8", редакция 1.6.28.8 (http://forum.andi.lv/showthread.php?t=2168)

ANDI_Hotline 15.05.2015 12:20

Вышел релиз программы "1С: Mikrouzņēmums 8", редакция 1.6.28.8
 
Вложений: 2
[B] Pamatdarbība:[/B]
Pievienots PVN piemērošana "40/60" reprezentācijas izdevumiem.
Atskaitē "Dokumentu reģistrs" pievienota iespēja atspoguļot datumu, kad dokuments tika ievadīts programmā.

[B] Darba alga un Kadru uzskaite:[/B]
Pievienots jauns neierašanās veids - "Tēva atvaļinājums".
Pievienota iespēja algas aprēķina kvītīs nosūtīt darbiniekiem uz e-pastu.
Pievienota nodokļa likmes iestatīšana atkarībā no ienākuma veida pie izmaksas fiziskai personai.

[B] Atskaites/Pārskati:[/B]
Pievienota jauna atskaite "Žurnāls-orderis".
Ziņu kodu izmaiņas pārskatā "Ziņas par darba ņēmējiem" saskaņā ar 2014.gada 23.septembra grozījumiem MK noteikumos Nr.827, spēkā no 2015.gada 1. jūnija.
Papildiestatījumi Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijā.

[B] Cits:[/B]
Pievienots banku izlādes formāts atbilstoši standartam FiDAViSta 1.2.
Jauns elektroniskais formāts pārskatam"Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums)”.
Modernizēta eDoc dokumentu elektroniskā apmaiņa.
Paplašināti subkonto datu tipi (Rezerves; Naudas līdzekļu kustības posteņi; Projekti; Universālais katalogs).
Pievienota iespēja sastādīt elektroniskās vēstules, izmantojot HTML formatēšanu.


[B]Основная деятельность:[/B]
Добавлен вид применение НДС "40/60" для репрезентационных расходы.
В отчёте "Реестр документов" добавлена возможность отражения даты ввода документа в программу.

[B]Зарплата и Кадровый учет:[/B]
Добавлен новый вид невыхода - "Tēva atvaļinājums".
Добавлена возможность рассылки расчётных листочков сотрудникам на электронную почту.
Добавлена настройка ставки налога в зависимости от вида дохода при выплате физическому лицу.

[B]Отчеты:[/B]
Добавлен новый отчёт "Журнал-ордер".
Изменения кодов в отчёте "Ziņas par darba ņēmējiem" согласно поправкам от 2014 года 23 сентября в правилах КМ Nr.827, вступает в силу с 1 июня 2015 года.
Дополнительные настройки для отчёта "Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija".

[B]Другое:[/B]
Добавлен формата выгрузки для банков согласно стандарта FiDAViSta 1.2;
Новый электронной формат отчёта"Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums)”.
Модернизирован электронный обмен документами eDoc.
Расширены типы данных для субконто (Резервы; Статьи Движения Денежных Средств; Проекты; Справочник Универсальны).
Добавлена возможность написания электронных писем с использованием HTML форматирования.

BNINAV 04.06.2015 09:41

Будьте добры поподробнее о пункте : "Дополнительные настройки для отчёта "Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija". Где и как это делается? Спасибо.

katerinak 04.06.2015 15:45

[QUOTE=BNINAV;6354]Будьте добры поподробнее о пункте : "Дополнительные настройки для отчёта "Mikrouzņēmumu nodokļa deklarācija". Где и как это делается? Спасибо.[/QUOTE]

Добрый день!

На закладке "Настройки", реализована возможность, самостоятельно указать ставку налога на микропредприятие,соответствующую законодательству.


Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"