ANDI.lv - форум

ANDI.lv - форум (http://forum.andi.lv/index.php)
-   Методические вопросы учета и законодательство (http://forum.andi.lv/forumdisplay.php?f=61)
-   -   VID опубликовало новые форматы сдачи отчетов в EDS (http://forum.andi.lv/showthread.php?t=112)

ANDI_Hotline 06.02.2009 20:50

VID опубликовало новые форматы сдачи отчетов в EDS
 
Informējam, ka sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos, kuri stājas spēkā, sākot ar 2009.gadu, Elektroniskās deklarēšanas sistēmā tiek veiktas atbilstošas izmaiņas šādos dokumentu veidos:

• Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN);
• Ziņas par darba ņēmējiem;
• Pašnodarbinātā ziņojums;
• PVN taksācijas perioda deklarācija;
• Paziņojums par FP izmaksātajām summām;
• Paziņojums par FP izmaksātajām summām (kopsavilkums)
Minētās izmaiņas EDS plānots uzstādīt šā gada 9.februārī un nodokļu maksātāji šos dokumentus par 2009.gadu varēs iesniegt elektroniski tikai pēc jaunās EDS versijas uzstādīšanas.

Līdz ar to, ja dokumenta iesniegšanas termiņš VID iestājas pirms jaunās EDS versijas uzstādīšanas un nodokļu maksātājs šo dokumentu iesniegs elektroniski piecu dienu laikā pēc jaunās EDS versijas uzstādīšanas, tad uzskatām, ka nodokļu maksātājs dokumentu ir iesniedzis termiņā un administratīvais sods par deklarācijas savlaicīgu neiesniegšanu netiks piemērots.<I><FONT size=1>

Добавлено через 6 мин.

Informējam, ka ir izstrādāta un š.g. 9. februārī tiek plānots nodot ekspluatācijā Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (turpmāk – EDS) versiju 5.12.

EDS versijā 5.12 ir realizēti šādi būtiski jauninājumi un labojumi:

1.Veiktas izmaiņas šādos EDS dokumentu veidos:

Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN);
Pašnodarbinātā ziņojums;
PVN taksācijas perioda deklarācija;
Ziņas par darba ņēmējiem;
DRN pārskats;
IeIeN gada deklarācija.

2.EDS papildināts ar iespēju iesniegt 49 dokumentu veidus nestrukturētā veidā, pievienojot EDS iepriekš sagatavotus failus, piemēram, TXT, RTF, TIF, PNG formātos:

Attiecīgo iestāžu sniegtā informācija par fiziskajām personām, kurām izmaksāta mācību maksas kompensācija;
Deklarācija par jauno alkoholisko dzērienu sortimentu;
Iesniegums akcīzes nodokļa marku pasūtīšanai cigaretēm;
Iesniegums akcīzes nodokļa marku saņemšanai tabakas izstrādājumiem;
Iesniegums atļaujas denaturētā spirta iegādei saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai;
Iesniegums atļaujas iegādāties alkoholiskos dzērienus, kuriem piemēro AN atbrīvojumu, saņemšanai, pārreģistr. vai anul.;
Iesniegums atļaujas sk.naudas norēķiniem par akcīzes precēm (izņ.bezalk.dzēr. un kafiju) saņemšanai pārreģistr.vai anul.;
Iesniegums atļaujas vienreizējai darbībai (akcīzes preču pārvietošanai, realizācijai vai iznīcināšanai) saņemšanai;
Iesniegums izziņas naftas produktu iegādei izmantošanai koksa ķīmiskajai apstrādei saņemšanai, pārreģistr.vai anulēšanai;
Iesniegums izziņas naftas produktu izmantošanai citiem mērķiem (nevis par degv. vai kurināmo) saņemš., pārreģ. vai anul.;
Iesniegums izziņas par ties.iegādāties iezīmētos naftas prod.(izmantošanai brīvostās un SEZ) saņemšanai,pārreģ.vai anul.;
Iesniegums izziņas par tiesībām iegādāties iezīmētos naftas produktus (fiziskām personām) saņemšanai, pārreģ. vai anul.;
Iesniegums izziņas par tiesībām iegādāties iezīmētos naftas produktus (juridiskām personām) saņemšanai, pārreģ.vai anul.;
Iesniegums par atdotajām akcīzes nodokļa markām alkoholiskajiem dzērieniem;
Iesniegums par atdotajām akcīzes nodokļa markām tabakas izstrādājumiem;
Iesniegums par fiksētā IIN maksāšanu;
Iesniegums par neatgriezeniski zudušām akcīzes nodokļa markām alkoholiskajiem dzērieniem;
Iesniegums par neatgriezeniski zudušām akcīzes nodokļa markām tabakas izstrādājumiem;
Iesniegums par pasūtītām, bet neizņemtām alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markām;
Iesniegums par pasūtītām, bet neizņemtām tabakas izstrādājumu akcīzes nodokļa markām;
Iesniegums sertifikāta par patstāvīgās mazās alus darītavas statusa piešķiršanu, pārreģistrāciju vai anulēšanu;
Iesniegums speciālas atļaujas (licences) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai saņemšanai, pārreģistr. vai anul.;
Iesniegums speciālas atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai saņemšanai, pārreģistr. vai anulēšanai;
Iesniegums speciālas atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai saņemšanai, pārreģistr. vai anulēšanai;
Iesniegums speciālas atļaujas (licences) alus mazumtirdzniecībai saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai;
Iesniegums speciālas atļaujas (licences) apstiprināta tirgotāja darbībai saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai;
Iesniegums speciālas atļaujas (licences) naftas produktu mazumtirdzniecībai saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai;
Iesniegums speciālas atļaujas (licences) naftas produktu vairumtirdzniecībai saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai;
Iesniegums speciālas atļaujas (licences) nodokļa maksātāja pārstāvja darbībai saņemšanai, pārreģistr. vai anulēšanai;
Iesniegums speciālas atļaujas (licences) tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai saņemšanai, pārreģistr. vai anulēšanai;
Iesniegums speciālas atļaujas (licences) tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai saņemšanai, pārreģistr. vai anulēšanai;
Individuālo komersantu gada pārskats;
Komersanta iesniegums par nepareizi ieskaitīto iekšzemes akcīzes nodokli naftas produktiem;
Komersanta izziņas pieprasījums par nodokļu maksātāju akcīzes nodokļa nomaksu un parādu stāvokli;
Nodokļu maksātāja (juridiskās personas) ziņojums par atbildīgo personu iecelšanu;
Nodokļu maksātāja (juridiskās vai fiziskās personas) ziņojums par darbības veidu;
Paziņojums par FP izmaksātajām summām;
Paziņojums par FP izmaksātajām summām (kopsavilkums);
Paziņojums par pievienotās vērtības nodokļa samaksu par jauna transportlīdzekļa iegādi vai saņemtajiem pakalpojumiem;
Pieteikums alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa marku saņemšanai;
Politisko organizāciju (partiju) un to apvienību gada pārskats;
Pārskats par izlietotajām alkoholisko dzērienu akcīzes nodokļa markām;
Pārskats par izlietotām tabakas izstrādājumu (cigaretes) akcīzes nodokļa markām;
Pārskats par izlietotām tabakas izstrādājumu (smēķējamā tabaka, cigāri, cigarillas) akcīzes nodokļa markām;
Pārskats par naftas produktu (degvielas) rezervēm;
Pārskats par sniegtajiem naftas produktu (degvielas) rezervju pakalpojumiem;
Pārskats par sniegtajiem naftas produktu (degvielas) rezervju uzglabāšanas pakalpojumiem;
Pārskats par taksācijas gadā piešķirtajām un izmaks.stipendijām, kuras saskaņā ar likumu "Par IIN" nav apliekamas ar IIN;
SEZ un brīvostu pārskats par uzkrāto tiešo nodokļu atlaižu summu un uzkrāto ieguldījumu summu.

Atjaunotā lietotāja dokumentācija tiks publicēta VID Interneta mājas lapas sadaļā Elektroniskā deklarēšana.Рассылка обновлений для программ 1С:Бухгалтерия 7.7 и 1С:Бухгалтерия 8 для Латвии, обеспечивающих сдачу отчетов в EDS в новом формате планируется 10-11 февраля 2009 года.

Kesha2 12.02.2009 00:21

Вот теперь работы у программистов..... не завидую....

Viens_C 24.12.2009 00:31

Теперь для 2010-го
 
[URL="http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=11&id=519&hl=1"]здесь[/URL]


Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"