ANDI.lv - форум

ANDI.lv - форум (http://forum.andi.lv/index.php)
-   1С:Предприятие 8. Зарплата и управление персоналом (http://forum.andi.lv/forumdisplay.php?f=42)
-   -   Вышел релиз программы "1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Латвии", редакция 1.0.14.24 (http://forum.andi.lv/showthread.php?t=2014)

ANDI_Hotline 25.01.2013 10:35

Вышел релиз программы "1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Латвии", редакция 1.0.14.24
 
Вложений: 2
Отражены изменения в налоговом законодательстве 2012-2013 годов.
Добавлен новый социальный статус работника "пенсионер - нерезидент".
Изменен расчет алиментов и прочих удержаний, заведенных в программу при помощи документа "Исполнительный лист" (согласно Civilprocesa likums 594. pants). Добавлен новый вид расчета "Процентом от минимальной зарплаты". В "Учетную политику по персоналу организаций" добавлено новое значение "Учитывать командировочные при расчете удержаний".
Внесены изменения в справочник "Физические лица".
Добавлен документ "Регистрационные документы" и отчет "Просроченные документы физических лиц".
Добавлена возможность заполнения графиков из "Производственного календаря".
Изменения в заполнении "Графиков работников организации".
В документ "Начисления отпуска работникам организаций" добавлена печатная форма "Распоряжение о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска". При начислении отпускных средний заработок за единицу времени округляется до двух знаков.
Добавлена новая печатная форма "Izmaksu saraksts" в документ "Выплаты зарплаты".
Добавлена новая печатная форма отчета "Лицевой счет".
Добавлен новый вид начисления "Komandējumi" для расчета оплаты рабочих поездок.
Добавлен новый вид расчета "Дополнительный учебный отпуск" в обработку "Анализ неявок".
Внесены изменения в отчет "Ziņas par darba ņēmējiem" (согласно правилам КМ Nr.1034 от 27.12.2011). Отчет  "Ziņas par darba ņēmējiem" можно сформировать: по всем кодам; только отпуска за свой счет; без отпусков за свой счет.
Отчет "Pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem" в новой редакции (согласно КМ  Nr. 899 от 21.09.2010).
Обновлен отчет 2-darbs - Pārskats par darbu
Адаптация к работе на платформе 1С:Предприятие 8.2Atspoguļotas  izmaiņas 2012-2013. gada nodokļu likumdošanā.
Pievienots jauns darbinieka statuss: "nerezidents vecuma pensionārs".
Mainīts ar dokumentiem "Izpildlapa" programmā ievadīto alimentu un pārējo ieturējumu aprēķins (saskaņā ar Civilprocesa likuma 594. pantu). Pievienots jauns aprēķina veids "Ar procentu no minimālās algas". "Organizāciju personāla uzskaites politika" pievienota jauna nozīme "uzaskaitīt komandējumu naudu, aprēķinot ieturējumus".
Ieviestas izmaiņas katalogā "Fiziskās personas".
Pievienots dokuments "Reģistrācijas dokumenti" un atskaite "Fizisko personu dokumenti ar nokavētiem termiņiem".
Pievienota iespēja veikt grafiku aizpildīšanu no "Ražošanas kalendāra".
Izmaiņas organizācijas darbinieku darba grafiku aizpildīšanā.
Dokumentā "Atvaļinājuma aprēķināšana organizāciju darbiniekiem" pievienota drukas forma "Rīkojums par apmaksāto ikgadējo atvaļinājumu". Aprēķinot atvaļinājuma naudu, vidējā izpeļņa par laika vienību tiek noapaļota līdz divām zīmēm.
Dokumentā "Darba algas izmaksas saraksti" pievienota jauna drukas forma "Izmaksas saraksts".
Pievienota jauna drukas forma atskaitei "Personīgais konts".
Pievienots jauns aprēķina veids "Komandējumi" samaksas aprēķināšanai par darba izbraukumiem.
Apztrādē "Neierašanu analīze" pievienots jauns aprēķīna veids "Mācību atvaļinājums".
Ieviestas izmaiņas pārskatā "Ziņas par darba ņēmējiem" (saskaņā ar 27.12.2011. MK noteikumiem Nr. 1034). Pārskatu "Ziņas par darba ņēmējiem" var sastādīt: tikai bezalgas atvaļinājumi; bez bezalgas atvaļinājumiem; visi kodi.
"Pārskats par nerezidenta gūtajiem ienākumiem" jaunā redakcijā (saskaņā ar 21.09.2010. MK noteikumiem Nr.899.).
Atjaunināts pārskats 2-darbs - Pārskats par darbu.
Adaptācija darbam uz platformas 1 C:Uzņēmums 8.2.


Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"