ANDI.lv - форум

ANDI.lv - форум (http://forum.andi.lv/index.php)
-   1С для Микропредприятия (http://forum.andi.lv/forumdisplay.php?f=68)
-   -   Вышел релиз программы "1С: Mikrouzņēmums 8", редакция 1.6.19.8 (http://forum.andi.lv/showthread.php?t=2015)

ANDI_Hotline 04.02.2013 16:05

Вышел релиз программы "1С: Mikrouzņēmums 8", редакция 1.6.19.8
 
Вложений: 2
[URL="http://mikro.andi.lv/lv/content/help/index.php?ELEMENT_ID=153510"]Konfigurācijas jauninājuma uzstādīšana[/URL]

[URL="http://mikro.andi.lv/content/help/index.php?ELEMENT_ID=153510"]Инструкция по установке обновлений[/URL][B] Зарплата и Кадровый учет:[/B]
Заполнение Графика работы работников организации.согласно Закон о Труде Статья 138 (работа, которая выполняется в ночное время в течение более двух часов).

[B] Склад и Основная деятельность:[/B]
В справочнике Контрагенты добавлен реквизит Глубина дебета (дней).
В документ "Счёт на предоплату" добавлено Применение НДС в табличную часть.

[B] МБП:[/B]
Новая подсистема учёта инвентаря.

[B] Отчеты:[/B]
Объединение НДС декларации , приложения 1, и приложения 2 с переходом на единую настройку.
Новый формат НДС декларации для системы электронного декларирования с 01.01.2013.
Изменения в отчёте "Ziņas par darba ņēmējiem" согласно Grozījumi 09.10.2012. MK noteikumi Nr.687 "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827.

[B] Другое:[/B]
Внесены изменения в права доступа для роли Бухгалтер, Только чтение.


[B] Darba alga un Kadru uzskaite:[/B]
Darbinieku darba grafika aizpildīšana saskaņā ar Darba likuma 138.pantu (Nakts darbs ir ikviens darbs, ko veic nakts laikā vairāk nekā divas stundas).

[B] Noliktava un Pamatdarbība:[/B]
Katalogā Kontrahenti pievienots rekvizīts Debeta dziļums (dienas).
Dokumentā Priekšapmaksas rēķins – tabulas daļā pievienots rekvizīts PVN pielietošana.

[B] MVI:[/B]
Jauna mazvērtīgā inventāra uzskaites sistēma.

[B] Atskaites/Pārskati:[/B]
Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas , Pielikums 1 un Pielikums 2 apvienošana ar pāreju uz vienotu iestatīšanu.
Jauns Pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas formāts Elektroniskās deklarēšanas sistēmai no 01.01.2013.
Izmaiņas pārskatā "Ziņas par darba ņēmējiem" saskaņā ar 09.10.2012. grozījumiem MK noteikumos Nr.687 "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827” .

[B] Cits:[/B]
Ieviestas izmaiņas lomās - lomai Grāmatvedis, Tikai lasīšana.

Kettari 30.09.2013 11:03

Установлена версия 1.6.19.8. Но программа не дает возможности провести документы покупки и реализации. В момент проведения появляется сообщение: "Mikrouzņēmumā versijas ierobežojums. Lūdzam atjaunot konfigurāciju!"
Что делать?


Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.

Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Copyright 2009 © SIA "ANDI M"